Mindfulness MBSRStressmestringQigongLivsbalanse

Stressmestringskurs med qigong og meditasjon

Dette er et mer omfattende kurs for å forstå og mestre stress. Kurset virker forebyggende i forhold til utbrenthet og stressrelaterte plager og sykdommer og bevisstgjørende i forhold til kroppsholdninger. Treningen gir dyp avslapning og våkenhet og vil gi utøveren større forståelse av hvilke egne mønstre som kan tappe krefter. (Se Resultater).

Kurset gir en innføring i mekanismene som trer i kraft i deg når du er stresset og hva de kan forårsake, sett med vestlige øyne og østlige øyne. Innbakt i kurset er også informasjon om vitaminer, mineraler og generell kostveiledning.

For å kvitte oss med opparbeidede spenninger, smertetilstander og uro, trener vi inn qigongøvelser som kan brukes både på jobb og privat.

Meditasjon trenes for å få mer ro og styring på hjerneaktiviten og tankeflommen. Metoden er Mindfulness eller Oppmerksomhets Trening ( OT ).


Det faktum at du setter deg stille ned er en modig handling.
Thomas Merton


Når du får kontakt med stillheten bak all støyen, får du tilgang til en fornyelses- og revitaliseringskilde vi alle har i oss. Nyere forskning har vist at i løpet av 8 uker med daglig meditasjon i 20 – 30 minutter, synker uro- og bekymringsnivået, blodtrykket går ned og psykiske og fysiske spenninger senkes.

Du vil lære å bli mer oppmerksom på pust og enkle pusteteknikker som kan brukes hvor og når som helst. Alle opplever hvordan pusten påvirkes når vi er nervøse og anspente. Med trening kan du påvirke pusten for å motvirke anspenthet, både på sikt og i krevende situasjoner. Teknikken kan være nyttig for å tøyle temperamentet også!