Mindfulness MBSRStressmestringQigongLivsbalanse

Om meg

Mitt navn er Wenche Adele Dyrud, og jeg ble født i 1953. Nå bor jeg på Jeløy i Moss. 

Jeg begynte å trene taijiquan og qigong på slutten av åttitallet på Norsk Taijisenter under Pamela Hiley.

Da hun sa at oppmerksomheten min skulle være ett med bevegelsen, ble jeg raskt klar over hvor springende tankevirksomheten min var, men når jeg fikk øvelsene til, opplevde jeg en årvåkenhet og en dyp indre ro både fysisk og psykisk. Det ble mer og mer interessant! Jeg begynte etter hvert å sette meg inn i filosofien bak denne tradisjonen og fant en rik og omfattende litteratur som tok for seg de fleste aspektene ved det å være menneske. 

På begynnelsen av nittitallet begynte jeg selv å holde kurs, først i Tajiquan og senere også i qigong og meditasjon. Det ble og er fremdeles en skole for meg selv. Jeg lærer mye av de som deltar på kurs og hvordan gruppene er forskjellige og utvikler seg på ulike måter.

Stressmestring og Livsbalanse - Wenche Adele Dyrud

Siden denne spede begynnelsen har jeg hatt mange lærere og inspiratorer som jeg føler dyp takknemlighet til. Jeg vil nevne noen som jeg har studert under og vært på retreat hos i Norge, England og USA, og som betyr mye for meg.

Jeg har de siste årene selv gått på flere stille retreat for å fordype meg i meditasjon. (Insight Meditation, Vipassana). Dette har betydd mye for min egen utvikling og inspirasjon.

Jeg er utdannet MBSR/MBCT © Instructor ( Mindfulness Based Stress Reduction/cognitive Theraphy ) på Institute for Mindfulness Approaches IMA. (Se også Mindfulness MBSR.)

Jeg er tidligere utdannet Mindfulness Instruktør fra SCAT (Scandinavian Center for Awareness Training ) med Andries Kroese.

Jeg er også utdannet Homeopat MNHL (Medlem Norske Homeopaters Landsforbund). Fra 1986 til 2004 drev jeg min egen homeopati-klinikk i Oslo og Moss. 

Fra 1993 har jeg undervist i taijiquan, qigong og meditasjon i mange forskjellige sammenhenger, både ved bedrifter og i privat regi.

2004 – 2005 studerte jeg coaching deltid på Høgskolen i Hedmark. 1. semester med fokus på individuell coaching, og 2. semester med gruppecoaching og prosessarbeide.

Det har blitt et viktig suplement for meg også i undervisningen.

Fra 2007 har jeg arbeidet inne i 2 firmaer, Kvantesprang og Podium AS, som holder kurs for NAV-brukere og bedrifter. Mine hovedområder har vært mental, psykisk og fysisk helse med utganspunkt i forskning på hvordan disse delene gjensidig påvirker hverandre og med qigong, meditasjon og pust som metoder. Coaching og veiledning individuelt og i grupper støtter opp om en helhetlig tilnærming.

Fra 2008 har jeg også jobbet med produktutvikling i Podium AS.

Samspillet mellom sinn og kropp har alltid opptatt meg, og den sammenhengen vektlegger både homeopatien og qigongtradisjonen. Det har derfor vært spennende å følge med på nyere forskning innenfor bl.a. neurobiologi. Det har vist seg at tanker, følelser og kroppsfunksjoner er næremere knyttet sammen enn tidligere antatt. Som homeopat hadde jeg klienter som jeg klart opplevde ville ha helsegevist ved å lære seg enkelte teknikker fra qigongtradisjonen. Det kunne være søvnproblemer, muskel/skjelettproblematikk, stress og psykiske plager. Ut ifra egen erfaring mente jeg det ville gi dem noen verktøy for bedre å mestre hverdagen.

Ellers lar jeg meg inspirere av naturen, andre mennesker, musikk, kunst, filosofi, buddhisme, den taoistiske tradisjonen, kristen mystikk, sufisme, og min egen meditasjon - og qigongpraksis.