Stressmestring og Livsbalanse - Wenche Dyrud

Mindfulness MBSRStressmestringQigongLivsbalanse

Føler du deg fanget av hverdagens ytre og indre krav? Opplever du at du sitter på en karusell du ikke kommer av? Snurrer og snurrer tankene dine utenfor din kontroll?

Når satt du sist og bare var stille, bare var tilstede?
Er du klar over hvor stor betydning den type hvile og indre stillhet har for din psykiske og fysiske helse?
Ønsker du bedre balanse og mer energi i livet ditt?


Jeg tilbyr kurs og undervisning i  Mindfulness meditasjon med qigong og andre bevegelsesformer.
Fokus  er på å forebygge psykisk og fysisk sykdom, utvikle god helse og bli bedre kjent med egne reaksjonsmønstre og potensialer.

Undervisningen er for privat personer, bedrifter og pasientforeninger i hele østlandsområdet.

Gjennom en kombinasjon av undervisning og trening opparbeider kursdeltagerne en styrke til å kunne mestre både kort – og langvarig stress på en bedre måte. Dette fører til mindre slitasje og bedre effektivitet.


”Når du mister kontakten med din indre stillhet,
mister du kontakten med deg selv”.
E. Tolle

Qigong, Stressmestring og Livsbalanse - Wenche Adele Dyrud

Kropp og sinn har et eget ”språk” som vi ofte kaller ”magefølelse” eller ”den indre stemmen”, og som hele tiden gir oss signaler om hvordan vi har det. Problemet er at vi ofte har oppmerksomheten rettet utad og ikke oppfatter, eller ignorerer, den indre stemmen. Om vi ikke tar hensyn til stemmen og fortsetter i et usunt spor, vil den måtte uttrykke seg stadig sterkere, kanskje i form av uro, angst, bekymring, smerter eller spenninger som igjen kan bli begynnelsen på kroniske plager og sykdom. 

Mindfulness meditasjon og kroppsskanning roer tankeflommen og samler oppmerksomheten. Dette gjør det mulig å få kontakt med sanseinntrykk og prosesser i kroppen. De påvirkes av og påvirker  tanker, følelser og handlinger og er viktige for forståelsen av egne reaksjonsmønstre og hvem vi er.   

Forskning viser at regelmessig meditasjon I 30 minutter daglig, reduserer uro og gir en større opplevelse av tilfredshet og mestring av eget liv.

Qigong er kinesiske helseøvelser som har blitt brukt og videreutviklet gjennom flere tusen år. Øvelsene er skånsomme og enkle og øker velvære og overskudd.

Qigong virker stressreduserende slik at den indre stemmen blir lettere å oppfatte.
I Kina trener millioner av mennesker qigong daglig for å forebygge plager og sykdommer.
Nøkkelen er å samle oppmerksomheten. Ofte hopper og danser tankene frem og tilbake og det kan virke som om de lever sitt eget liv.

Pusten er bl.a. forbindelsen mellom følelsene og nervesystemet vårt. Den tilpasser seg hele tiden våre psykiske og fysiske behov. Ved å ha oppmerksomheten på pusten kan vi få en større forståelse av hvordan vi har det i øyeblikket. Vi kan også bruke den som et anker for å samle oss.

Vi kan påvirke nervesystemet vårt med egne pusteteknikker. Det kan være nyttig i situasjoner hvor vi trenger å roe oss ned av foskjellige årsaker. Teknikkene  er enkle å lære og virker raskt.

Meditasjon roer tankeflommen og samler oppmerksomheten. Forskning viser at regelmessig meditasjon, i for eksempel 30 minutter daglig, reduserer uro og gir større tilfredshet og en følelse av kontroll over eget liv.