Mindfulness MBSRStressmestringQigongLivsbalanse

Coaching

Coaching er en positiv form for kommunikasjon. Coaching, som er et begrep som først ble brukt i idretten, kan være nyttig for å få sortert og finne frem til egne verdier og mål. En coach er en støttespiller som motiverer og stiller klargjørende spørsmål.