Mindfulness MBSRStressmestringQigongLivsbalanse

Kurs for langtidssykemeldte

Dette kurset er stort sett lagt opp som stressmestringskurset, men hver enkelt får individuell coaching og veiledning for å få hjelp til å sortere og se på egne behov og tilpassede øvelser.

Kurset går over 8 uker, 2 timer 2 ganger ukentlig, pluss coaching 1 gang i uken i løpet av denne perioden. Oppfølging 2 ganger i måneden i en avtalt tidsperiode vil være gunstig for de fleste.


Qigong, Stressmestring og Livsbalanse - kurs for langtidssyke Bak mine mørke uklare tanker
aner jeg et lys. Det er som
de dimme sølvkantene på ei sky
som skygger for sola.
Ja, det er et stort lys
der bakenfor –


Hans Børli